Bieži vien, plānojot perfekta mauriņai izveidi,  vai meklējot iespējas sava pašreizējā uzlabošanai, nākas dzirdēt par jaunām lietām vai terminiem, kas līdz šim ir bijuši nezināmi, tāpēc šajā rakstā mēs īsumā pastāstīsim par visu, kas varētu būt nezināmais saistībā ar zāliena uzturēšanu.

Mulčēšana ir augsnes virsmas nosegšana ar dabiskiem vai sintētiskiem materiāliem. Augsne tiek mulčēta lai: ierobežotu nezāļu augšanu, samazinātu ūdens zudumu no augsnes, palielinātu organisko vielu daudzumu augsnē, regulētu augsnes temperatūru, nodrošinot siltumu augu saknēm ziemā un vēsumu vasarā, pasargātu augus no dažādiem kukaiņiem un slimībām; to lieto dekoratīvos nolūkos.

Pesticīdi ir ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi: • herbicīdi nezāļu apkarošanai; • insekticīdi kaitēkļu apkarošanai; • fungicīdi sēņu izraisītu slimību apkarošanai; • viricīdi vīrusu ierosināto slimību apkarošanai; • baktericīdi baktēriju ierosināto slimību apkarošanai; • akaricīdi ērču apkarošanai; • nematicīdi nematožu apkarošanai; • limacīdi gliemežu apkarošanai; • rodenticīdi peļveidīgo grauzēju apkarošanai; • insektoakaricīdi kaitēkļu, ērču apkarošanai; • akarofungicīdi ērču, sēņu ierosināto slimību apkarošanai; • arboricīdi nevēlamo koku un krūmu apkarošanai; • defolianti atlapošanai; • retardanti, ķīmiskas vielas, kas palielina augu izturību pret veldrēšanos.

Aerācija – vecās zāles «izķemmēšana» ar aeratoru vai grābekli. Jo zāliens būs sausāks, jo kvalitatīvāk varēs veikt aerāciju. Aerācijas procesa rezultātā tiek likvidētas pagājušā gada zāliena atliekas un uzirdināta augsnes virskārta, augsnē nokļūst skābeklis, un tā elpo. Ja tas netiek veikts, zālienam ir apgrūtināta barības vielu uzņemšana, liekais ūdens, kas sablīvē augsni, veicina regulāru, pastiprinātu mitruma klātbūtni, kas ar laiku paaugstina skābuma līmeni, un zālienā veidojas sūna.

Vertikulēšana tiešā tulkojumā nozīmē vertikālā pļaušana – ar speciālu iekārtu zāliena velēna tiek sagraizīta vertikāli dziļumā līdz pat 4cm. Papildus tam no velēnas virskārtas tiek iztīrīts t.s. zāliena ‘filcs’ – atmirusī, nopļautā zāle, lapas, citi atkritumi, kas sakrājas tieši uz augsnes, nav īpaši redzams, taču noblīvējas un ļoti bremzē gaisa, ūdens un barības vielu normālu nokļūšanu augsnē – zāliens novājinās un aug un izskatās daudz sliktāk.

Zemes planēšana ir teritorijas izlīdzināšana, lai izveidotu mums vajadzīgo zemes līmeni.

Zāliena piesēšana ir izkritušās zāles atjaunošana, piesējot zālienā vietas, kurās zāle nav ieaugusies.

Smilšošana ir speciālas smilts uzklāšana uz zāliena plānā kārtā (līdz 1cm). Ir gadījumi, kad smilšošana ir ļoti nepieciešama, jo ir jāmaina augsnes mehāniskais sastāvs, kā arī ar filtrējošu un caurlaidīgu materiālu jāaizpilda ar aerāciju un vertikulēšanu no zāliena izņemtās organiskās vielas. Smilšošana būtiski uzlabo augsnes sastāvu, tās īpašības (ūdens caurlaidību, barības vielu, ūdens un gaisa apmaiņu), uzlabo piesēto sēklu dīgšanu kā arī palielinā zāliena lietošanas izturību. Smilšošana arī palīdz izlīdzināt mikroieplakas un zāliena nelīdzenumus.

Robots zāles pļāvējs - Automātiska zāles pļaušanas sistēma, kas tiek izmantota, lai pļautu mauriņu. Tipiskam robotam zāles pļāvējam nepieciešams perimetra vads, kas ierobežo pļaušanas teritoriju un precīzi parāda, kur atrodas šķēršļi un bāzes stacija. SmartRobby robots uztver pārraidīto magnētisko signālu no vada un tādā veidā saprot savas pļaujamās platības robežas. Tā kā, SmartRobby darbojas ar uzlādējamu litija jonu akumulatoru, tas nerada kaitīgus izmešus un ir videi draudzīgāks nekā klasiskie benzīna zāles pļāvēji.

Sīkāka informācija atrodama mūsu jautājumu sadaļā JAUTĀJUMI